1. Dane osobowe uczestników projektów Fundacji Zdrowy Ruch przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w tym z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

2. Administratorem danych osobowych uczestników jest Fundacja Zdrowy Ruch z siedzibą w tym samym miejscu. Kontakt z administratorem danych osobowych jest możliwy pod adresem:
biuw0oi6u7ro@fundacjazdrowyruch.pl

3. Przekazanie danych osobowych uczestników jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek uczestnictwa w projektach. (opublikowania stadionu, oceny lub komentarza)

4. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania i usuwania lub żądania ograniczenia ich przetwarzania, jak i złożenia sprzeciwu co do ich dalszego przetwarzania przez Organizatora oraz prawo do przeniesienia danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5. Uczestnik ma prawo cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych. .

6. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w następujących celach:

 
1. realizacji kampanii społecznej Stadiony Przyjazne Biegaczom
 
2. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Fundacji Zdrowy Ruch:
 
7. Podstawą prawną dla przetwarzania danych Uczestnika w tym zakresie, jest ich niezbędność dla realizacji zobowiązań Fundacji (organizatora projektów) wobec Uczestnika wynikających z Regulaminów projektów Fundacji.
8. Dostęp do danych osobowych Uczestników projektów będą mieli wyłącznie Fundacja oraz podmioty działające na rzecz Fundacji w związku z organizacją projektów lub w innych celach, w których dane osobowe mogą być wykorzystywane zgodnie z Regulaminami projektów Fundacji.
9. Dane osobowe Uczestników projektów przechowywane będą przez okres uzasadniony ze względu na organizację projektów, z zastrzeżeniem, że dane o wynikach zawodów będą przechowywane i publikowane bezterminowo.
10. Fundacja zobowiązuje się do wypełnienia obowiązków wynikających z obowiązujących w Polsce przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych.
11. Skargi dotyczące przetwarzania danych osobowych Uczestnicy mogą wnosić do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

POLITYKA PLIKÓW COOKIES

1. Strona www.stadionyprzyjaznebiegaczom.pl zapisuje pliki cookies na komputerach odwiedzających ją internautów. Dzieje się tak ponieważ pliki cookies:przeniesienia danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Na www.stadionyprzyjaznebiegaczom.pl korzystamy z usług internetowych firm trzecich (Facebook, Google, itp.). Z tego powodu zapisywane są również pliki cookies niezwiązane bezpośrednio z naszą działalnością.


3. Aby wyłączyć lub ograniczyć działanie polików cookies na swoim komputerze prosimy zapoznać się z informacjami dostępnymi na witrynie producenta używanej przez Państwa przeglądarki internetowej. Oto najpopularniejsze z nich: