REGULAMIN KAMPANII SPOŁECZNEJ Stadiony Przyjazne Biegaczom
1. Organizatorem Kampanii Społecznej „Stadiony Przyjazne Biegaczom” jest Fundacja Zdrowy Ruch, ul. Wapienna 2j 04-691 Warszawa, KRS: 0000863675, NIP: 9522210037.
2. Kampania realizowana będzie w terminie od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 roku.
3. Kampania ma wymiar społeczny i edukacyjny - adresowana jest do wszystkich zainteresowanych.
4. Głównym założeniem kampanii jest zachęcenie do realizacji treningów na stadionach lekkoatletycznych, poprzez stworzenie bazy obiektów dostępnych dla ludzi, zamieszczanie artykułów edukacyjnych oraz organizacji treningów z Mistrzami Sportu.
5. Treści zamieszczone na stronie www będą ogólnodostępne.
6. Celem kampanii jest:
- zwiększenie aktywności fizycznej społeczeństwa w różnych grupach społecznych wśród młodzieży, dorosłych i seniorów
- przeciwdziałanie chorobom cywilizacyjnych
- otyłości oraz cukrzycy
- przeciwdziałanie skutkom COVID-19
- aktywizacja społeczeństwa poprzez sport
- przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
- edukowanie w zakresie zdrowego stylu życia
- edukowanie poprzez sport
- stworzenie możliwości do aktywnego spędzania wolnego czasu
- zmiana myślenia społeczeństwa związana z aktywnością na stadionach lekkoatletycznych: obiekty dostępne dla wszystkich
8. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. W sprawach spornych decyzja Organizatora jest decyzją ostateczną. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania.
9. Dodając stadion samodzielnie do mapy autor oświadcza, że posiada prawa autorskie do zamieszczonego zdjęcia i wyraża zgodę na jego publikację.